LONG NHI TECH CO., LTD

CTY TNHH KỸ THUẬT LONG NHI

We – LONG NHI TECHNICAL CO., LTD is an official distributor in Vietnam market in the field of vacuum pump, clean room air filter, mechanical seal and clean room equipment, … from the major brands: Vacuum pump- Shinko Seiki, pump seal- Roten – Italy, Air filter equipment – Taiwan Nitta, clean room equipment – Deviser.

Chúng tôi – CTY TNHH KỸ THUẬT LONG NHI là nhà phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam trong lĩnh vực: Bơm hút chân không, Phốt cơ khí và thiết bị phòng sạch, lọc khí phòng sạch, … với những thương hiệu: Bơm hút chân không – Shinko Seiki, phốt bơm – Roten – Italia, Thiết bị lọc khí – Taiwan Nitta, thiết bị phòng sạch – Deviser.

Our company also provide diverse services such as: Consulting (Technology Transfer) – Design – Supply – Installation and Maintenance. Our staff with many years of experience and enthusiasm devote biggest effort day by day to bring you the most confidence and satisfaction. With the criterion of continuous innovation along with customer’s success and development,…

Công ty chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ đa dạng như: Tư vấn (Chuyển giao công nghệ) – Thiết kế – Cung cấp – Lắp đặt và Bảo trì. Đội ngũ nhân viên của chúng tôi với nhiều năm kinh nghiệm và lòng nhiệt huyết sẽ nỗ lực hết mình từng ngày để mang đến cho bạn sự tin tưởng và hài lòng nhất. Với tiêu chí không ngừng đổi mới đồng hành cùng sự thành công và phát triển của khách hàng, …

We always improve our working environment to maximize the creativity of each employee, focus on training to upgrade employees’ professional skills hence we’re confident to bring the most optimal solutions to your company. We always value every opportunity to cooperate with every customer.

Chúng tôi luôn cải thiện môi trường làm việc để phát huy tối đa khả năng sáng tạo của mỗi nhân viên, chú trọng đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho nhân viên nên chúng tôi tự tin mang đến những giải pháp tối ưu nhất cho quý công ty. Chúng tôi luôn trân trọng mọi cơ hội hợp tác với mọi khách hàng.