HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BƠM BOOSTER

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BƠM BOOSTER


  • Để sử dụng bơm đúng cách hãy đọc hướng dẫn sử dụng, những lưu ý và hướng dẫn sử dụng động cơ một cách cẩn thận trước khi sử dụng bơm (lắp đặt, vận hành, khảo sát, bảo trì, etc.) Không sử dụng bơm cho đến khi bạn nắm rất rõ về hướng dẫn sử dụng và thông tin về vận hành và an toàn cho bơm. Nếu bạn có bất kì câu hỏi nào, hãy liên hệ với nhà sản xuất.
  • Luôn giữ hướng dẫn sử dụng này gần máy bơm để mọi người sử dụng máy bơm có thể tham khảo khi cần. Nếu nó bị mất hoặc quá bẩn để đọc, hãy yêu cầu nhà sản xuất thay thế nó để bạn luôn luôn có nó trên tay.
  • Làm theo các hướng dẫn trên nhãn cảnh báo được đặt trên máy bơm. Không được bỏ các nhãn đó. Giữ nhãn trong tình trạng tốt. Nếu nhãn bị phá hủy hoặc quá bẩn để đọc, hãy yêu cầu nhà sản xuất thay thế nhãn đó.
  • Mức độ nguy hiểm trong phòng ngừa

Mức độ nguy hiểm trong các biện pháp phòng ngừa trong hướng dẫn sử dụng này được phân loại như sau. Đừng bỏ qua bất kỳ biện pháp phòng ngừa nào vì mỗi một trong số đó là rất quan trọng.

Hãy liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết: 0917 233 117 – Mr. Lợi